Comprendre - Revista catalana de filosofía

COMPRENDRE (Revista catalana de filosofía) es una revista semestral editada por la Facultat de Filosofia de Catalunya y Herder Editorial. Se propone ser un lugar de debate filosófico de alta calidad académica, dirigido a un público universitario internacional, en torno a los ejes intelectuales y las áreas temáticas que la han caracterizado desde su nacimiento en 1999: epistemología, metafísica, lógica, antropología, historia de la filosofía, ética, filosofía de la ciencia, hermenéutica o estética.

Reafirmando su compromiso de ofrecer un producto de reflexión filosófica auténticamente humanista, al nivel de las crecientes exigencias de un espacio universitario europeo cada vez más interrelacionado, COMPRENDRE acoge, con especial atención, trabajos de investigación en catalán así como en cualquiera de las lenguas relevantes en Europa -es decir: inglés, español, francés, alemán, portugués o italiano-.

COMPRENDRE ha recibido el certificado de excelencia editorial y científica en la IV Convocatoria de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas, organizada por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía y Competitividad).

COMPRENDRE está indexada, entre otras bases de datos, en ERIH PLUS, IBZ (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur), IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur), ISOC (C.S.I.C.), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet, Carhus Plus (AGAUR), Philosopher's Index y Répertoire bibliographique de la philosophie (Université du Louvain).

COMPRENDRE ha estado seleccionada por Elsevier para ser indexada en SCOPUS desde diciembre de 2015.

Director
Armando Pego Puigbó (Universitat Ramon Llull)

Consejo de redacción
Mauricio Beuchot (UNAM, Mèxic)
Ignasi Boada Sanmartín (Universitat Ramon Lull)
Antoni Bosch-Veciana (Universitat Ramon Lull)
Miguel García-Baró (Universidad Pontificia de Comillas)
Alejandro Llano Cifuentes (Universidad de Navarra)
Carles Llinàs Puente (Universitat Ramon Lull)
Ignasi Roviró Alemany (Universitat Ramon Lull)
Joan Albert Vicens Folgueira (Universitat Ramon Lull)
Conrad Vilanou Torrano (Universitat de Barcelona)

Página: 
Comprendre Vol IV 2002. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Representació i cos polític en el Leviathan de Hobbes (Carlo Altini)
El Déu de Spinoza i la coherència entre la primera i la cinquena (Atilano Domínguez)
El Neotomisme (Joan Martínez Porcell)
Actes socials i objectes socials (Kevin Mulligan)
Ramón Turró: una introducció al seu pensament (Salvi Turró)    

Papel 6.00 €

Comprendre Vol IV 2002. 1

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Mounier i "Esprit" al mig del segle XX (Paul Ricoeur)
Kant, un realista polític? (Josep Olesti Vila)
Una pregunta pels fonaments de l’ètica i de la política (Carles Llinàs Puente)
A. Losev: hesicasme, platonisme, comunicació (Joaquim Maristany del Rayo) 
El nihilisme alemany (Leo Strauss)

Papel 6.00 €

Comprendre Vol III 2001. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Hobbes i la invenció de la voluntat política pública (Yves Charles Zarka)
La intuïció intel·lectual, mètode i fonament de la Wissenschsftslehre (Francesc Forn i Argimon) 
L’ètica és sobrenatural. La conferència sobre ètica de Ludwig Wittgenstein (Joan Ordi Conferència sobre ètica Ludwig Wittgenstein)
Notes de converses amb Wittgenstein (Friedrich Weissmann)
Alguns desenvolupaments del punt de vista de Wittgenstein sobre ètica (Rush Rhees)
Laudatio de Paul Ricoeur (Andreu Marquès)
Discurs d’acceptació del doctorat honoris causa Paul Ricoeur       

Papel 6.00 €

Comprendre Vol III 2001. 1

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Què és filosofia antiga? (Els savis en fila) (Jordi Sales Coderch )
Cap a una ètica de la responsabilitat: de Kant a Apel (Begoña Román) 
De la Grundlage a la Nova Methodo: la intersubjectivitat (Salvi Turró) 
El romanticisme: consciència tràgica de la modernitat (Albert Ferrer) 
En el centenari de V. Soloviov (Carles Llinàs Puente, Sebastià Janeras, Joaquim Maristany del Rayo)        

Papel 6.00 €

Comprendre Vol II 2000. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Actualitat i significació del De Corpore de Thomas Hobbes (Bartomeu Forteza)
La negació del dubte com a camí de pensament (Jordi Ramírez)
Consideracions al voltant de l’obra recent de Paul Ricoeur (Albert Llorca i Arimany)
Què cal conservar del conservadorisme? (Philippe Bénéton)        

Papel 6.00 €

Comprendre Vol II 2000. 1

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles

Humanisme i Escolàstica en el Renaixement (Andreu Grau i Arau)
La polèmica Arnauld - Malebranche (Jordi Sales Coderch) 
La intuïció intel·lectual en Kant i la creativitat humana (Daniel Arenas i Vives) 
La solidaritat dels escruixits i l’home resolt (Francesc Fernández Ramos)
La galàxia Blumengerg (Rémi Brague)         

Papel 6.00 €

Comprendre Vol I 1999. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles

A la caça de Plató: una alternativa a les interpretacions tradicionals
Francisco J. González Comunicació (Meddelelse), primitivitat (Primitivitet) i reduplicació (Fordoblelse).
Lectura de "La dialèctica de la comunicació ética i ètico-religiosa" (1847) de Kierkegaard
Francesc Torralba Roselló:  Una investigació metapolítica: la significació històrico-espiritual de El Treballador d'Ernst Jünger
Carles Llinàs Puente:  Heidegger lector d'Heràclit 
Repensar la Veritat,  Ignasi Boada i Sanmartín      

Papel 5.40 €

Comprendre Vol I 1999. 1

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles

La qüestió de Déu en Sant Anselm (Eusebi Colomer) 
L'ètica d'Aristòtil com a clarificació dels costums
Carles Sarrate Fichte i les ètiques del discurs  (Josep Maria Coll) Filosofia, ingenuïtat i realitat;  (Joan Albert Vicens)        

Papel 5.40 €

Página: