Comprendre - Revista catalana de filosofía

COMPRENDRE (Revista catalana de filosofía) es una revista semestral editada por la Facultat de Filosofia de Catalunya y Herder Editorial. Se propone ser un lugar de debate filosófico de alta calidad académica, dirigido a un público universitario internacional, en torno a los ejes intelectuales y las áreas temáticas que la han caracterizado desde su nacimiento en 1999: epistemología, metafísica, lógica, antropología, historia de la filosofía, ética, filosofía de la ciencia, hermenéutica o estética.

Reafirmando su compromiso de ofrecer un producto de reflexión filosófica auténticamente humanista, al nivel de las crecientes exigencias de un espacio universitario europeo cada vez más interrelacionado, COMPRENDRE acoge, con especial atención, trabajos de investigación en catalán así como en cualquiera de las lenguas relevantes en Europa -es decir: inglés, español, francés, alemán, portugués o italiano-.

COMPRENDRE ha recibido el certificado de excelencia editorial y científica en la IV Convocatoria de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas, organizada por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía y Competitividad).

COMPRENDRE está indexada, entre otras bases de datos, en ERIH PLUS, IBZ (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur), IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur), ISOC (C.S.I.C.), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet, Carhus Plus (AGAUR), Philosopher's Index y Répertoire bibliographique de la philosophie (Université du Louvain).

COMPRENDRE ha estado seleccionada por Elsevier para ser indexada en SCOPUS desde diciembre de 2015.

Director
Armando Pego Puigbó (Universitat Ramon Llull)

Consejo de redacción
Mauricio Beuchot (UNAM, Mèxic)
Ignasi Boada Sanmartín (Universitat Ramon Lull)
Antoni Bosch-Veciana (Universitat Ramon Lull)
Miguel García-Baró (Universidad Pontificia de Comillas)
Alejandro Llano Cifuentes (Universidad de Navarra)
Carles Llinàs Puente (Universitat Ramon Lull)
Ignasi Roviró Alemany (Universitat Ramon Lull)
Joan Albert Vicens Folgueira (Universitat Ramon Lull)
Conrad Vilanou Torrano (Universitat de Barcelona)

Página: 
Comprendre Vol 14.1

revista catalana de filosofia. Any 2012Sinopsis

LAURA LLEVADOT La intimitat: De la privacitat del jo a l'escriptura de sí
FRANCO RIVA All'inizio la differenza. Tommaso d'Aquino e i significanti del bene
MARÍA ALEJANDRA VANNEY Caridad bíblica y modernidad en Leo Strauss. Una posible lectura girardiana
ANTONIO VALENTINI Il silenzio del Dio spettatore. Sulla Metafisica della tragedia del giovane Lukács
MARC PEPIOL Cap a una definició del Formalisme estètic        

Papel 13.00 €

Comprendre Vol 14.2

revista catalana de filosofia. Any 2012Sinopsis

NEMROD CARRASCO Aprendre a recordar: el dilema del Fedó
JOSEP OTÓN Comentari al Prologue de Simon Weil
GIUSSEPPE DI GIACOMO Il parodosso dell’aparenza nel teatro di Jean Genet
MARGARITA MAURI Literatura i filosofia en la novel·la de Iris Murdoch La Campana
XAVIER GARCÍA-DURAN BAYONA René Girard: una aproximació. Des de Mesonge romantique et vérité romanesque a Achever Clausewitz    

Papel 12.50 €

Comprendre Vol VI 2004. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Cinc querelles i dos acords: l’estat de la qüestió de les interpretacions del Teetet de Plató (Xavier Ibánez Puig)
El Projecte Philosophy and Catalan Intellectual History Pompeu Casnova, (Josep Monserrat)
Les tradicions filosòfiques de l’Índia (Albert Ferrer)
La compassió de l’Aurora (Ramon Palol)
Symposi internacional: «L’obra d’Eusebi Colomer» (Sergi Gordo)

Papel 6.00 €

Comprendre Vol VII 2005. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Afectivitat i política en la Filosofia d’Spinoza (Xesús Blanco Echauri)
El concepte d'exposició sistemàtica de la ciència en la filosofia de G.W.F Hegel.
Comentari d'alguns textos del pròleg a la Fenomenologua de l'Esperit i de la Lògica de l'Enciclopèdia (I) (Ignasi Boada i Sanmartín)
De l’estètica a la filosofia. Francesc Mirabent i la reivindicació de la bellesa (Joan Cuscó Clarasó)
La bioètica de procediment i la bioètica de contingut (Salvador Ribas Ribas)

Papel 6.00 €

Comprendre Vol VIII 2006. 1

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
El concepte d'exposició sistemàtica de la ciència en la filosofia de G. W. Hegel [II]. (Ignasi Boada i Sanmartín)
L’humanisme solidari de Sartre com a anticipació de la filosofia intercultural (Raúl Fornet-Betancourt)
El filosofema heraclític: el flux sensible (Xavier Ibánez Puig)
Giovanni Reale, una vita e un’opera di unità e armonia (Antoni Bosch i Veciana)
Entorn del llibre de F. Canals i Vidal "Sobre la esencia del conocimiento” Eusebi Colomer In Memoriam: P. Joan Roig i Gironella (Eusebi Colomer)

Papel 7.00 €

Comprendre Vol VIII 2006. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
La categoría de la individualitat (Enkelthedens Categori) en Kierkegaard (Francesc Torralba Roselló)
«Mediatesa» i «sentiment» en Jacobi (La crítica al Ding an sich Kantià) (Francesc Sauquet)
L’Índia dels Vedes i dels Upanishads. L’Himalaia de la consciència (Albert Ferrer)
L’experiència del temps en la música contemporània. Una lectura poètica de la poiètica musical del segle XX (Marc Pepiol)
Avanç i tradició en la teorització del nacionalisme català contemporani i el pensament polític de Josep Torras i Bages (Joan Cuscó Clarasó)

Papel 7.00 €

Comprendre Vol IX 2007. 1-2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
Sòcrates com a figura del filòsof en el Gòrgies de Plató: un debat radical sobre "la millor manera de viure" a la Ciutat i sobre l'art de la política (Antoni Bosch i Veciana)
L'ètica menuda dels segles XII i XIII (Silvia Magnavacca)
L'art de convertir allò que és probable en necessari: El pensament de Ramon Llull en el context del discurs filosòfico-apologètic del seu temps (Alexander Fidora)
Kant: llibertat i deure (Ana-Carolina Gutiérrez Xivillé)
Creença i realitat en William James  (Antoni Defez i Martín)
Interpretació intersubjectiva del pronom "es" heideggerià (Enric Puig Punyet)
Filosofia i revelació en l'obra de Eric Voegelin. Un estudi de la correspondència amb Leo Strauss (Bernat Torres)
Gerhard Krüger: Einsicht und Leidenschaft (Intel·ligència i passió). Una entrada "platònica" en el pensament del segle XX. (Carles Llinàs Puente)
Home, llenguatge, ésser. La fonamentació de la metafísica segons J. Gómez Caffarena (Miquel Seguró)

Papel 14.00 €

Comprendre Vol X 2008. 1-2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
El desig mimètic dins del soterrani (René Girard)
La màgia del Kitab al-Shifa d’Ibn Sīnā (Joan Martínez Porcell)
L’escena inicial del Fedre de Plató: un exemple de thíasos dialogal (Nemrod Carrasco)
La terra i la natura en l’horitzó de la subjectivitat moderna (Juan Antonio Senent)  
Hi ha una teologia en Descartes? El punt de vista de Gerhard Krüger (Joan Ordi)
Utilitat i inutilitat de la història. Història, memòria i contemporaneïtat de la fe segons S. Kierkegaard (Gabriel Amengual i Coll)
Notes sobre la realitat, l’ésser i el coneixement en la filosofia d’Ortega y Gasset (Joan Albert Vicens)
El llenguatge religiós: crisi i reconstrucció (Francesc Grané Terrades)

Papel 14.00 €

Comprendre Vol XI 2009. 1

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles
És possible una espiritualitat laica més enllà de les religions? (Manuel Fraijó)
Sofriment humà. Una perspectiva metafísica(Ignasi Fuster)
“Science et philosophie” Sobre la concepció epistemològica de Jacques Maritain (Diego Malquori)
ONGs, entre el descrèdit i la confiança. Reflexions al voltant de les dimensions de legimitat del Tercer Sector (Daniel Galland, Begoña Román)

Papel 10.00 €

Comprendre Vol XI 2009. 2

revista catalana de filosofiaSinopsis

Articles      
Rostres:  Jean-Paul Sartre Meta-física
Paul Gilbert
Del formalisme a l’edat hermenèutica de la raó (Armando Rigobello)
Quam uellem nescire litteras. El De Clementia de Sèneca i la seva aplicació durant el quinquennium Neronis (Joan Oller Guzmán)
Estètica i religió en la filosofia de l’art de Schelling (María José De Torres)

Papel 10.00 €

Página: